پایان نامه بررسی و مقایسه تدفین اشکانی با ساسانی در ایران نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی و مقایسه تدفین اشکانی با ساسانی در ایران

فایل ورد

50 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

 

فصل اول : کلیات

مقدمه................................................................................................................................................................... 3

تعریف تدفین..................................................................................................................................................... 3

تاریخچه تدفین.................................................................................................................................................. 4

انواع شیوه های تدفین.................................................................................................................................... 5

انواع قبور............................................................................................................................................................. 9

عقاید و آئین تدفین......................................................................................................................................... 12

تدفین مردگان................................................................................................................................................... 13

فصل دوم : پیشینه

تاریخچه اشکانیان.............................................................................................................................................. 19

دین اشکانیان..................................................................................................................................................... 20

مذهب در دوره ی اشکانی.............................................................................................................................. 21

انواع تدفین مربوط به دوره اشکانی............................................................................................................. 24

فصل سوم : تاریخچه و تدفین دوره ی ساسانی

تاریخچه دوره ساسانی..................................................................................................................................... 27

فرهنگ سیاسی................................................................................................................................................. 27

دینهای غیر زرتشتی در حکومت ساسانیان............................................................................................... 28

تدفین در دوره ی ساسانی............................................................................................................................. 30

 

 

فصل چهارم : مقایسه دوره اشکانی و ساسانی

مقایسه دو دوره ی اشکانی و ساسانی......................................................................................................... 34

منابع ................................................................................................................................................................... 46

ضمائم

تصاویر

4-1گنج درون تابوت – آشنایی با شیوه تدفین درگذشتگان دوره اشکانی..................................... 43

2-4 تدفین مردگان با لوازم شخصی در دشتهای قره قوم.................................................................... 44