پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی نمایش بزرگتر

پایان نامه سازه های آبی شوشتر

فایل ورد

50 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

پیشینه:......................................................................................................................... 3

 

فصل دوم:سازه های آبی

مقدمه:......................................................................................................................... 7

آشنایی با سازه های آبی شوشتر..................................................................................... 8

کارکرد و تاریخچه سازه های آبی شوشتر........................................................................ 8

فهرست اجزای سازه‌های آبی شوشتر............................................................................. 11

معرفی /سازه های آبی شوشتر | شکوه مهندسی ایران باستان............................................. 15

 

فصل سوم:شوشتر پایتخت آبی جهان

آثار شاخص سازه های آبی شوشتر................................................................................ 18

آشنایی با سازه های آبی شوشتر | ساختاری پیچیده و جذاب........................................... 19

آثار شاخص سازه های آبی شوشتر................................................................................ 20

 

فصل چهارم:نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................. 43

منابع و ماخذ............................................................................................................... 45

ضمائم  46