کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب نمایش بزرگتر

کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب

استفاده شده

نام کتاب: تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب

مولف: دکتر ابوالقاسم طاهری

ویراستار: مهدی عباسی

نوبت چاپ:سیزدهم

سال چاپ:1393

چاپ ایران مصور

شابک:964-5516-49-8

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

18,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب