حراج کتاب رفتار سازمانی نمایش بزرگتر

کتاب رفتار سازمانی

استفاده شده

نویسنده: مورهد و گریفین

ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمار زاده

ویرایش جدید

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

15,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب