مدیریت تعاونی ها نمایش بزرگتر

مدیریت تعاونی ها

محصول جدید


سال چاپ 1380-1389 هجری شمسی

 مشخصات بیشتر کالا

کتاب مدیریت تعاونی ها

برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی

نویسنده: محمد شکیبا مقدم

چاب: 1388 انتشارات میر

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب