حراج کتاب سیستم های  عامل نمایش بزرگتر

کتاب سیستم های عامل

استفاده شده

نویسنده: ویلیام استالینگز

مترجم: دکتر حسین پدرام و دکتر محسن صدیقی مشکنانی

ویرایش چهارم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

18,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب