حراج کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده نمایش بزرگتر

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده

استفاده شده

نویسنده: سید محمد تقی روحانی رانکوهی

ویراست چهار

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

15,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب