بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه ی پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانشجویان نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه ی پیشرفت و سرزندگی تحصیلی دانشجویان

فایل ورد

90 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق......................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسأله..................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 7

اهداف پژوهشی........................................................................................................... 10

سؤالات پژوهش.......................................................................................................... 11

فرضیات پژوهش......................................................................................................... 12

انواع متغیر................................................................................................................... 13

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی............................................................................... 14

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش................................................................ 15

بخش اول: آموزش مثبت اندیشی.................................................................................... 16

نوگرایی مثبت.............................................................................................................. 17

نشاط و مثبت گرایی در متون دینی.................................................................................. 18

شناسایی علائم و نشانه‌های مثبت‌اندیشی.......................................................................... 20

چطور یک ذهن مثبت داشته باشیم؟................................................................................ 21

چگونه دیدتان را نسبت به زندگی تغییر دهید!.................................................................. 24

چکیده‌ای از سخنان هین واگنر نابینا................................................................................ 25

حفظ سلامتی و اثر آن در مثبت‌گرایی............................................................................. 26

اکنون چقدر مثبت شده‌اید؟........................................................................................... 27

کاربردهای روان شناسی مثبت....................................................................................... 28

مردم برای دورشدن از افکار منفی چه کار می کنند؟......................................................... 30

چگونه باورهای منفی را در زندگی خود از بین ببرید؟....................................................... 31

بخش دوم: سرزندگی تحصیلیخوش‌بینی...................................................................... 32

انعکاس زندگی............................................................................................................ 34

قانون باورها................................................................................................................. 35

قانون انتظارات............................................................................................................. 37

قانون هم‌خوانی............................................................................................................ 38

از خود چه می‌خواهیم؟................................................................................................. 39

بخش سوم : انگیزه پیشرفت........................................................................................... 41

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن........................................................................... 42

نظریات مربوط به پیشرفت تحصیلی................................................................................ 43

پیشینه پژوهشی............................................................................................................. 46

پژوهش های خارجی................................................................................................... 49

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق............................................................................... 52

مقدمه......................................................................................................................... 53

جامعه ی آماری........................................................................................................... 54

روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................... 55

ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................. 58

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................................................................................... 59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری...................................................... 62

مقدمه........................................................................................................................... 63

بررسی سؤالات پرسشنامه  ............................................................................................ 64

بررسی فرضیات تحقیق................................................................................................. 77

 

فصل پنجمنتیجه گیری کلی................................................................... 79

مقدمه......................................................................................................................... 80

نتیجه گیری................................................................................................................. 84

محدودیت ها............................................................................................................... 84

پیشنهادات کاربردی..................................................................................................... 85

فهرست منابع............................................................................................................ 86

منابع فارسی................................................................................................................. 87

منابع لاتین................................................................................................................... 88