پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با پرخاشگری  در بین دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با پرخاشگری در بین دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی

فایل ورد 

تعداد صفحات 82

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

چکیده

1

مقدمه

3

بیان مسئله

6

اهمیت وضرورت پژوهش

8

اهداف پژوهش

9

فرضیات پژوهش

9

تعاریف عملیاتی و نظری مفاهیم

10

هوش هیجانی چیست؟

13

هوش هیجانی و مدیریت بازار

13

هیجان چیست

13

نقش (EQ) در موفقیت

14

تاریخچه پیدایش هوش هیجانی

16

هوش هیجانی و مفهوم زمان

17

راههای افزایش میزان هوش هیجانی

18

رابطه رفتار و هوش هیجانی

19

عملکرد ذهن هیجانی در مقابل ذهن خردگرا

21

نظريه‌هاي هوش هيجاني

22

مغز هیجانی

23

جایگاه EQ در انسان

25

تعريف هوش هيجاني

25

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی

27

مولفه‌های اصلی هوش هيجانی و اجتماعی

27

توصيف از هوش هيجاني از نظر گلمن

28

ابعاد و معيارهاي هوش هيجاني

28

مقايسه هوش هيجاني و  هوش عقلی

34

آموزش هوش هيجانی

36

عوامل مؤثر در هوش هیجانی

42

رابطه هوش هیجانی با فریب و دروغگویی

44

هوش هیجانی و مفهوم زمان

45

پرخاشگری

46

مبانی نظری پرخاشگری

49

اشکال پرخاشگری

52

چهار شرط رفتار پرخاشگرانه

53

پرخاشگرى و رفتار توام با جرات

54

مهمترین مفاهیم مستتر درباره پرخاشگری

55

عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان

55

ادراک مقاصد ديگران و رفتار پرخاشگرانه

59

منشاوریشه پرخاشگری

60

نقش تقلید در پرخاشگری

63

نقش توهین، و ارزیابی منفی در پرخاشگری

63

نقش وسائل ارتباط جمعی در پرخاشگری

64

پرخاشگری و احساس ناکامی

65

زیان های پرخاشگری

66

راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری

67

دوري جستن از موقعيت‌هاي پرخاشگری

67

کاهش پرخاشگری و استرس توسط ورزش

70

پرخاشگري از ديدگاه ديني

71

پیشینه تحقیق

72

پیشینه های داخلی

72

پیشینه های خارجی

74

فصل سوم

 

طرح تحقیق

76

روش اجرا

76

روش تحلیل داده ها

76

جامعه آماری

77

جامعه آماری

77

ابزارگردآوری داده هادر پژوهش حاضر

77

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

77

آزمون هوش هیجانی بار آن

78

فصل چهارم

 

يافته هاي توصيفي

83

يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش

86

فصل پنجم

 

 

بحث و نتیجه گیری

91

پیشنهادات

92

محدودیتها

92

منابع

94

پیوست

98