پایان نامه بیماری های ژنتیکی نمایش بزرگتر

پایان نامه بیماری های ژنتیکی

فایل ورد

60 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 3

بيان مساله.................................................................................................................... 3

اهميت و ضرورت پژوهش........................................................................................... 4

فرضيه هاي تحقيق........................................................................................................ 5

تعاريف اصطلاحات و مفاهيم........................................................................................ 6

 

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه ......................................................................................................................... 7

اطلاعات اولیه.............................................................................................................. 8

تاریخچه ژنتیک............................................................................................................ 8

تقسیم بندی علم ژنتیک................................................................................................. 9

موضوعات مورد بحث در ژنتیک مولکولی..................................................................... 11

موضوعات مورد بحث در ژنتیک پزشکی و انسانی............................................................ 12

علل بیماریهای ژنتیکی:................................................................................................. 15

عوامل خطر................................................................................................................. 16

علائم......................................................................................................................... 16

 

فصل سوم: انواع بیماری های ژنتیکی

آلبینیسم...................................................................................................................... 19

کوتولگی..................................................................................................................... 19

هموفیلی..................................................................................................................... 20

حاملان هموفیلی......................................................................................................... 24

مراقبت فراگیر............................................................................................................. 25

کارکردهای برنامه ی مراقبت فراگیر............................................................................... 27

تالاسمی..................................................................................................................... 38

علت تالاسمی چیست.................................................................................................. 40

علائم و نشانه های تالاسمی......................................................................................... 43

سندرم داون................................................................................................................ 45

دیستروفی عضلانی..................................................................................................... 48

بیماری سلیاک............................................................................................................. 65

سندرم مارفان.............................................................................................................. 50

فصل چهارم: نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري..................................................................................................... 53

محدوديت هاي تحقيق................................................................................................. 54

پیشنهادات.................................................................................................................. 55

منابع.......................................................................................................................... 56