حراج آفت سفید بالک(عسلک) در مزارع نیشکر استان خوزستان نمایش بزرگتر

پایان نامه آفت سفید بالک(عسلک) در مزارع نیشکر استان خوزستان

فایل ورد

17 برگ

جزئیات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

1-1- مقدمه.................................................................................................................................. 1

2-1مورفولوژي و بيولوژي سفيدبالك‌ها........................................................................................... 4                           ......................................................................................................................................................                 

3-1مورفولوژي و بيولوژي مراحل رشد سفیدبالک ها به شرح زير مي‌باشد:...................................... 4                        ......................................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................

4-1خسارت سفيدبالك‌ها................................................................................................................. 9

5-1خسارت سفيدبالك‌ها روي نيشكر.............................................................................................. 10

6-1خسارت N.andropogonis روی نیشکر................................................................................ 11

7-1روش هاي مبارزه...................................................................................................................... 12

8-1دشمنان طبيعي سفیدبالک ها....................................................................................................... 12

9-1مورفولوژی و بيواكولوژي زنبور Encarsia inaron............................................................... 13

10-1پیشنهادات:............................................................................................................................. 15

منابع............................................................................................................................................... 17