پایان نامه 14  اصل ادوارد دمینگ خالق تئوری کیفیت نمایش بزرگتر

پایان نامه 14 اصل ادوارد دمینگ خالق تئوری کیفیت

فایل ورد 

86 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مساله:................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق:............................................................................................. 3

هدف پژوهش:............................................................................................................. 4

فرضیه های پژوهش:..................................................................................................... 4

تعاریف و اصطلاحات:................................................................................................. 5

 

فصل دوم:بررسی مبانی تئوریک مدیریت کیفیت

مديريت كيفيت فراگير  ( TQM).................................................................................. 7

مفاهيم اصلي................................................................................................................ 8

افكار دمينگ............................................................................................................... 10

اورهاي اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهاي فلسفه دمينگ..................................... 13

نکات دمینگ............................................................................................................... 25

مدل دمینگ (Deming Model )............................................................................... 28

تعريف كيفيت............................................................................................................. 37

فصل سوم:چرخه مدیریت کیفیت

بيانيه هاي كيفيت......................................................................................................... 36

درك مشتريان از مفهوم كيفيت...................................................................................... 42

ويژگيهاي رهبران سازمان............................................................................................. 46

عملكرد كالا................................................................................................................ 48

خدمات مربوط به كالا.................................................................................................. 49

گروههاي متمركز......................................................................................................... 51

كيفيت در خدمات....................................................................................................... 52

نظرهاي تكميلي)......................................................................................................... 57

مشاركت تامين كننده.................................................................................................... 63

هزينه هاي كيفيت........................................................................................................ 66

كيفيت در خدمات....................................................................................................... 52

نظرهاي تكميلي)......................................................................................................... 57

فصل چهارم:مدیریت کیفیت در شرکتها

مقدمه ........................................................................................................................ 72

طراحي آزمايشها......................................................................................................... 73

ويژگيهاي رهبران سازمان............................................................................................. 74

دستيابي به هدف......................................................................................................... 80

 

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه:........................................................................................................................ 82

نتیجه گیری:................................................................................................................ 83

پیشنهادات:................................................................................................................. 85

منابع و ماخذ............................................................................................................... 86