پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی نمایش بزرگتر

پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

فایل ورد

100 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول : كنترل كننده هاي برنامه پذير  PLC..................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

مقايسه سيستم هاي كنترلي مختلف.................................................................................. 3

برخي از معايب يا توجهات خاص در بكارگيري سيستم هاي PLC...................................... 4

سخت افزار PLC.......................................................................................................... 5

ماژول منبع تغذيه(PS) ................................................................................................... 6

واحد پردازش مركزي يا CPU....................................................................................... 7

حافظه.......................................................................................................................... 7

ماژول هاي ورودي........................................................................................................ 7

ماژول هاي خروجي...................................................................................................... 9

ورودي/خروجي دور دست و ارتباط با آنها..................................................................... 10

انواع محيط هاي برنامه نويسي و امكانات نرم افزاري در PLC............................................ 11

زبان SFC................................................................................................................... 12

حالت هاي مختلف براي اتصال step و Transition...................................................... 16

توابع كنترل پيوسته در PLC ها....................................................................................... 23

ماژولهاي PID............................................................................................................. 22

ارتباط در PLC ها........................................................................................................ 24

ارتباط PLC ها-ماژول ها و برنامه ريزي.......................................................................... 27

 

فصل دوم: سيستمهاي كنترل گسترده(DCS)........................................................... 31

مقدمه......................................................................................................................... 32

ايجاد سيستم هاي كنترل گسترده (DCS)........................................................................ 32

ساختار سيستم هاي DCS.............................................................................................. 35

سطوح كاري............................................................................................................... 39

سطح كنترل مستقيم پروسه............................................................................................ 40

Data Base Organization..................................................................................... 46

Figure: Database of Process control Level................................................... 48

اصول كاري سيستم هاي DCS...................................................................................... 51

Figure: LAN OR Communication Network-Based Hiearchical                  53

المان هاي سيستم......................................................................................................... 55

ارتباط ماشين با انسان.................................................................................................... 56

ساختار و چگونگي نمايش دادن(Monitoring)............................................................ 63

كاربردها..................................................................................................................... 66

 

 

 

فصل سوم: سيستم هاي SCADA.............................................................................. 67

SCADA چيست.......................................................................................................... 68

معماري SCADA........................................................................................................ 69

ارتباطات..................................................................................................................... 70

واسط ها (Interfacing)............................................................................................. 71

MMI........................................................................................................................ 72

Alarm Handing..................................................................................................... 73

Logging/Archiving............................................................................................... 73

 

فصل چهارم: سيستم هاي فيلد باس ومقايسه آن ها با سيستم هايDCS                   75

مقدمه......................................................................................................................... 76

نحوه عملكرد سيستم كنترل FCS در مقايسه با DCS......................................................... 79

مدل مرجع OSI) Open system Interconnect)..................................................... 81

لايه پشته ارتباطات(DLL).............................................................................................. 82

توپولوژي هاي فيلدباس................................................................................................. 83

Daisy Chain Topology......................................................................................... 84

Tree Topology...................................................................................................... 85

Spur Topology...................................................................................................... 86

مقايسه DCS & FCS و مزايا و معايب آن ها نسبت به يكديگر........................................... 90

خاصيت Interoperability ادوات  FCS.................................................................... 94

معايب فيلد باس........................................................................................................... 96

انواع بلو ك هاي استاندارد............................................................................................ 97

منابع.......................................................................................................................... 100