حراج اثرات تغیرات نرخ ارز بر شاخص اوراق بهادار نمایش بزرگتر

اثرات تغیرات نرخ ارز بر شاخص اوراق بهادار

فایل ورد

83 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه.................................................................................................................. 2

بیان مسئله............................................................................................................ 2

ضرورت و اهمیت پژوهش..................................................................................... 4

هدف پژوهش...................................................................................................... 5

فرضیات پژوهش.................................................................................................. 6

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز......................................................................... 8

نظام نرخ ارز ثابت................................................................................................ 9

نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل.......................................................................... 10

نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده............................................................................ 11

رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها......................................................................... 12

رویکرد پولی....................................................................................................... 14

رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار......................................................................... 16

پیشینه نرخ ارز در ایران.......................................................................................... 17

متدولوژی و نتایج مهمترین پژوهش های انجام شده.................................................. 21

توصیه های سیاستی.............................................................................................. 30

 

فصل سوم: نرخ ارز

نرخ ارز............................................................................................................... 50

نرخ ترجیحی ارز.................................................................................................. 52

نرخ رسمی ارز..................................................................................................... 53

برابري قدرت خريد.............................................................................................. 55

مداخلات دولت................................................................................................... 58

نرخ ارز و بهره‌وري............................................................................................... 61

نظام ارزی ایران.................................................................................................... 63

 

فصل چهارم: اوراق بهادار

مقدمه.................................................................................................................. 65

اوراق بهادار و انواع آن.......................................................................................... 66

اوراق قرضه:........................................................................................................ 68

اوراق سهام.......................................................................................................... 69

مزایای وجود بورس اوراق بهادار............................................................................ 70

نظریه درآمد و هزینه............................................................................................. 73

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................................... 77

پیشنهادات........................................................................................................... 78

منابع:.................................................................................................................. 80