حراج اقتصاد مقاومتی در شرکت  تولیدی دانش بنیان نمایش بزرگتر

اقتصاد مقاومتی در شرکت تولیدی دانش بنیان

فایل ورد

105 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

مقدمه.................................................................................................................. 2

تعریف اقتصاد مقاومتی......................................................................................... 2

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی.......................................................................... 3

حمایت ازتولید ملی............................................................................................. 3

توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین................................................................ 4

خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی......................................... 6

تولید ثروت حلال................................................................................................ 15

تاریخچه اقتصاد مقاومتی...................................................................................... 17

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه.................................................................................................................. 21

اقتصاد مقاومتی.................................................................................................... 21

مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی....................................................................... 27

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی........................................................................... 29

انواع اقتصاد مقاومتی............................................................................................ 31

 

پیشرفت اقتصادی شاخصه امت اسلامی................................................................. 39

تحکیم پایه های ایمانی و فرهنگی......................................................................... 44

دیدگاه برخی از مراجع عظام در مورد اقتصاد مقاومتی............................................. 54

 

فصل سوم:شرکت های دانش بیان

دانش بنیان چیست............................................................................................... 61

روش و مراحل ثبت شركت دانش بنيان................................................................. 63

زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان..................................................................... 65

 

فصل چهارم: نقش و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی

زمینه‌های توسعه اقتصاد مقاومتی در راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان................................... 81

اقتصاد دانش‌بنیان................................................................................................. 84

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.......................................................................... 96

بحث و نتیجه‌گیری............................................................................................... 99

پیشنهادات........................................................................................................... 102

منابع و ماخذ    105