پرسش نامه  ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا نمایش بزرگتر

پرسش نامه ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا

فایل ورد 

20سوال 

  •         نمره گذاری پرسشنامه:
  •         تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
  •         روایی و پایایی:
  •         منبع:

جزئیات بیشتر

1,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر