حراج کار آموزیی جهاد کشاورزی نمایش بزرگتر

کار آموزیی جهاد کشاورزی

فایل ورد

40 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

فصل اول: آشنایی با مکان کار آموزی.............................. 1

فصل دوم: ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز     14

گزارش کارهای انجام شده در دوره کار آموزی.................. 35

فصل چهارم:ضمائم................................................... 41