حراج کارآموزی در اداره مالیات و دارایی شهرستان نمایش بزرگتر

پایان نامه کارآموزی در اداره مالیات و دارایی شهرستان

فایل ورد

36 برگ

جزئیات بیشتر

4,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل اول:  مقدمه............................................................................ 1

فصل دوم:معرفی محل کارآموزی................................................. 9

فصل سوم :فعالیتهای انجام شده توسط  کارآموز................... 16

فصل چهارم:نظریه مدیریت......................................................... 21

فصل پنجم :پیشنهادات و نتیجه گیری....................................... 33