حراج کار آموزی شرکت برگ سبز جنوب نمایش بزرگتر

کار آموزی شرکت برگ سبز جنوب

فایل ورد

35 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست:

 

 

فصل اول

آشنایی با محل کاراموزی......................................................2

فصل دوم

آشنای با قسمت های کارآموزی...............................................10

فصل سوم

نتیجه گیری.....................................................................29

فصل چهارم

پیوست.........................................................................32