حراج کار آموزی مرکز توانبخشی نمایش بزرگتر

کار آموزی مرکز توانبخشی

فایل ورد

40 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست:

 

فصل اول

مقدمه......................................................................................2

فصل دوم

( آشنايي كلي با مكان كارآموزي ).....................................................4

فصل سوم

( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي ).................................11

فصل چهارم

( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )..............................................13

فصل پنجم

نتیجه گیری وارائه پیشنهادات.........................................................34