حراج کارآموزی پست بانک نمایش بزرگتر

کارآموزی پست بانک

فایل ورد

35 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست:

 

فصل اول

معرفی محل کاراموزی...................................................................1

فصل دوم

فعالیت های انجام شده توسط کارآموز  ................................................7

فصل سوم

نتیجه گیری، انتقادات و پیشنهادات.....................................................32