حراج کار آموزی تعاونی روستایی نمایش بزرگتر

کار آموزی تعاونی روستایی

فایل ورد

30 برگ

جزئیات بیشتر

3,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول :معرفی محل کارآموزی.............................................................................. 1

 

فصل دوم:فعالیت های انجام شده توسط کارآموز....................................................... 13

 

فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................... 27