حراج پردازش زبان طبیعی هوش (NLP) نمایش بزرگتر

پایان نامه پردازش زبان طبیعی هوش (NLP)

فایل ورد

72 برگ

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

                

فصل اول: مقدمه

مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

پردازش زبان طبیعی چیست....................................................................................................................... 3

تاریخچه.............................................................................................................................................................. 3

هدف پردازش زبان طبیعی ......................................................................................................................... 4

 

فصل دوم: پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی...................................................................................................................................... 6

زبان فارسي از ديدگاه ريخت‌شناسي.......................................................................................................... 7

سطوح پردازش زبان طبيعی........................................................................................................................ 9

ابزارهای پردازش زبان طبیعی.................................................................................................................... 14

قالب پیکره‌‌ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی..................................................................................... 18

شمای کلی روش........................................................................................................................................... 23

تجزیه‌گر اجزای جمله ................................................................................................................................. 24

پیش ‌‌‌پردازش و شناسایی جملات و لغات.............................................................................................. 27

ترکیب برچسب ‌‌‌ها و تشکیل گروه ‌‌‌ها...................................................................................................... 32

تشخیص موجودیت‌های نامدار در متن .................................................................................................. 32

ریشه‌یابی ......................................................................................................................................................... 34

مروری بر کارهای انجام شده...................................................................................................................... 36

 

فصل سوم: بررسی الگوریتم پردازش زبان طبیعی

بهبود الگوريتم ............................................................................................................................................... 43

الگوريتم Perstem .................................................................................................................................... 44

ريشه يابي عبارات فعلي............................................................................................................................... 51

ريشه‌يابي عبارات غيرفعل............................................................................................................................ 52

شبکه واژگان................................................................................................................................................... 53

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ..................................................................................................................................... 63

محدودیت‌ها..................................................................................................................................................... 64

موانع اساسی.................................................................................................................................................... 64

پردازش زبان‌های طبیعی آمارگرا............................................................................................................... 65

منابع ................................................................................................................................................................. 66