پایان نامه ASP.net نمایش بزرگتر

پایان نامه ASP.net

فایل ورد

100 برگ

جزئیات بیشتر

5,500 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

مقدمه...........................................................................................................................1

1-1مقدمه.....................................................................................................................2

2-1استفاده از ASP بدون بكارگيري IIS يا PWS :..............................................3

ASP3-1 چيست؟.....................................................................................................4

NT Server 4-1 چيست؟......................................................................................5

5-1نيازهاي سخت‌افزاري...........................................................................................6

6-1نرم‌افزارها و ابزارهاي لازم:...................................................................................7

1-7مقدمه ای در مورد asp.net...............................................................................7

1-8تکنولوژیASP.NET   چیست؟.......................................................................7

1-9چرا ASP.NET ؟ ..............................................................................................8

1-10چرا ASP.NET 2.0 ؟ ......................................................................................10

1-11چرا به دات نت احتياج داريم؟...........................................................................11

1-12مدل برنامه نويسی DNA.................................................................................12

1-13محدوديت های COM.....................................................................................13

1-13-1 وجود دو محيط برنامه نويسی برای اينترنت و Client..............................14

1-13-2نبودن حالت های ذخيره اطلاعات رابط گرافيکی در صفحه های اينترنتی............15

1-13-3 نداشتن Event Handler در محيط برنامه نويسی اينترنت...................15

1-14معايب استفاده از API.....................................................................................15

 

فصل دوم

مروري بر ASP.........................................................................................................17

1-2زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET..............................................................18

2-2ابزارهای ASP.NET........................................................................................18

Namespace3-2چيست؟ .....................................................................................19

4-2فضانام System ................................................................................................19

5-2فضانام Microsoft ..........................................................................................23

Smart6-2Navigation چيست؟ ......................................................................24

 

فصل سوم

پردازش صفحات ASP..........................................................................................26

1-3نحوه پردازش صفحات ASP.NET بر روي سرويس دهنده وب ................27

2-3آشنائی با فرم‌های وب در ASP.NET.........................................................31

Web3-3From ها در عمل .............................................................................31

4-3آماده سازی محیط ........................................................................................31

5-3دات نت: ........................................................................................................35

................................................................................51Asp.netکوکی ها در 6-3

7-3ساختن وخواندن کوکی‌ها...........................................................................52

8-3محل و محدوده عملکرد فايل Web.Config.........................................53

9-3وضعيت جلسهکاری....................................................................................54

10-3کامپايل برنامهکاربردی..............................................................................55

......................................................................55netمساله امنیت در برنامه های 11-3

12-3تفاوت جريان امنيتی ASP و ASP.NET...................................................56

14-3عمليات اساسی امنيتی ASP.NET...............................................................56

 

فصل چهار

سورس کدها..............................................................................................................58

4-1شرح پروژه و سورس کدها:................................................................................59

4-2صفحه اصلي.......................................................................................................59

4-3صفحه مقالات....................................................................................................66

 4-4صفحه عضويت..................................................................................................74

4-5صفحه دانلود ....................................................................................................78

4-6صفحه aboutus..............................................................................................87

4-7 صفحه ی ارتباط با ما.......................................................................................94

 

 

 

فصل پنج

نتیجه گیری.............................................................................................................98

1-5  جمع‌بندي.......................................................................................................99

2-5منابع و مأخذ :..................................................................................................100