بررسی کاربرد رایانش ابری در تجارت الکترونیک نمایش بزرگتر

بررسی کاربرد رایانش ابری در تجارت الکترونیک

فایل ورد 

تعداد صفحات 43

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست

چکیده .....................................................................................................................................................................6

مقدمه .......................................................................................................................................................................7

فصل اول: تجارت الکترونیک

مقدمه .......................................................................................................................................................................8

تجارت الکترونیک چیست ...................................................................................................................................9

انواع تجارت الکترونیک ........................................................................................................................................9

موانع و چالش های استفاده از تجارت الکترونیک ......................................................................................10

فواید و مشکلات تجارت الکترونیک ...............................................................................................................11

فصل دوم: محاسبات ابری

محاسبات ابری چیست .....................................................................................................................................15

فواید استفاده از معماری ابری..........................................................................................................................17

اهداف محاسبات ابری ......................................................................................................................................18

خصوصیات کلیدی ابری ..................................................................................................................................20

عناصر زیر بنایی ................................................................................................................................................20

سرویس های محاسبات ابری .........................................................................................................................21

مدل های پیاده سازی .....................................................................................................................................24

فصل سوم: ارتباط بین محاسبات ابرب و تجارت الکترونیک

مقدمه .................................................................................................................................................................26

تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری..............................................................................................27

مدل پیشنهادی ارایه شده تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری ........................................28

نتیجه گیری...................................................................................................................................................30

فصل چهارم: امنیت در رایانش ابری

مقدمه ............................................................................................................................................................31

بررسی امنیت در سرویس دهندگان اصلی رایانش ابری ...................................................................33

چالش های امنیتی رایانش ابری ............................................................................................................33

شیوه تشخیص چالش های امنیتی .......................................................................................................35

پیشنهادات ................................................................................................................................................38

نتیجه گیری .............................................................................................................................................39

منابع .........................................................................................................................................................40