حراج بررسی تاثیر ورزش شنا بر تناسب اندام دانشجویان دختر دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی تاثیر ورزش شنا بر تناسب اندام دانشجویان دختر دانشگاه

فایل ورد

51 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه_____________________________________________________________ 2

بیان مسئله__________________________________________________________ 3

اهمیت و ضرورت پژوهش__________________________________________________ 5

هدف پژوهش_________________________________________________________ 6

سوال پژوهش_________________________________________________________ 6

فرضیه پژوهش________________________________________________________ 7

تعاریف اصطلاحات به کار رفته در پژوهش________________________________________ 7

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

تاریخچه ی شنا_______________________________________________________ 11

تاریخچه شنا در ایران____________________________________________________ 12

رشد شنا از قرن نوزدهم__________________________________________________ 13

تاریخ فدراسیون بین‌المللی شنا______________________________________________ 15

مشخصات استخر_______________________________________________________ 16

تجهیزات و لباس شنا____________________________________________________ 17

اصول نظری شنا_______________________________________________________ 19

مزایای شنا برای سلامت__________________________________________________ 20

فعالیت‌های خود شناگران_________________________________________________ 24

انواع شنا____________________________________________________________ 25

شيرجه____________________________________________________________ 30

مسابقات شنا_________________________________________________________ 31

مولفه های تناسب اندام___________________________________________________ 32

توزیع بافت چربی در بدن_________________________________________________ 34

چاقی یا لاغری موضعی___________________________________________________ 35

انعطاف پذیری________________________________________________________ 37

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

طرح پژوهش_________________________________________________________ 41

جامعه آماري_________________________________________________________ 41

نمونه آماري_________________________________________________________ 41

روش نمونه‌گيري_______________________________________________________ 41

روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها_____________________________________________ 42

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی_________________________________________________________ 44

آمار استنباطی________________________________________________________ 45

بررسی فرضیه پژوهش___________________________________________________ 45

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری_________________________________________________________ 47

محدودیت ها_________________________________________________________ 49

پیشنهادات__________________________________________________________ 50

منابع______________________________________________________________ 51