حراج بررسی میزان تاثیر تغذیه مناسب بر ورزش دانشجویان  دانشگاه نمایش بزرگتر

بررسی میزان تاثیر تغذیه مناسب بر ورزش دانشجویان دانشگاه

فایل ورد

76 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بیان مسئله..................................................................................................................... 2

ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................. 4

هدف پژوهش.............................................................................................................. 5

سوال پژوهش............................................................................................................... 5

تعاریف اصطلاحات مهم................................................................................................ 5

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 8

تغذیه.......................................................................................................................... 10

شاخص هاي سنجش امنیت غذایی................................................................................. 14

تاریخچه ورزش........................................................................................................... 16

تاریخچه ورزش در ایران............................................................................................... 17

ورزش و سلامتی كودكان............................................................................................. 19

چگونگی ورزش سلامتی كودكان را تامین می كند.......................................................... 19

رشد و نمو استخوان...................................................................................................... 20

مراقبت از قلب و رگ های خونی................................................................................... 20

برنامه ریزی................................................................................................................. 21

كاهش صدمات حین ورزش.......................................................................................... 22

کنترل هفت بیماری شایع بدون مصرف دارو.................................................................... 23

پندارهای غلط در مورد فعالیت بدنی............................................................................... 26

زنان و فعالیت بدنی....................................................................................................... 29

سیاست های مرتبط با فعالیت بدنی................................................................................. 31

سازمان رخدادهای فعالیت بدنی در جامعه........................................................................ 32

فعالیت بدنی و جوانان................................................................................................... 35

زندگی بی تحرک....................................................................................................... 36

تغذيه مناسب ورزشي چيست......................................................................................... 39

تغذيه‌ مناسب ورزشکاران.............................................................................................. 40

رژیم غذایی چه مفهومی دارد......................................................................................... 44

توصیه هایی برای رفع مشکلات غذایی............................................................................ 47

هدف از تغذیه قبل از رقابت ورزشی............................................................................... 52

تغذیه در بانوان ورزشکار............................................................................................... 55

کم خونی فقر آهن در زنان ورزشکار............................................................................. 59

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................................................................................................... 61

روش پژوهش.............................................................................................................. 61

جامعه آماري............................................................................................................... 61

نمونه آماري و روش نمونه گيري  ................................................................................. 61

روش جمع آوري اطلاعات (ابزار اندازه گيري )............................................................... 62

روش اجرا................................................................................................................... 62

روش تجزيه و تحليل داده ها......................................................................................... 62

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه......................................................................................................................... 64

يافته هاي توصيفي........................................................................................................ 65

يافته هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش........................................................................... 70

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری................................................................................................................. 73

محدودیت ها و مشکلات پیش روی پژوهش................................................................... 74

پیشنهادات................................................................................................................... 74

منابع و ماخذ................................................................................................................ 75