حراج بررسی نقش بازی های پرورشی در ورزش در دانش آموزان نمایش بزرگتر

بررسی نقش بازی های پرورشی در ورزش در دانش آموزان

فایل ورد

79 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

چکیده......................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................... 3

بیان مساله..................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 6

فرضیه های پژوهش...................................................................................................... 10

سوالات تحقیق............................................................................................................ 11

تعاریف....................................................................................................................... 11

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

نظریه اندیشمندان......................................................................................................... 15

تأثير ورزش بر متغيرهاي روان‌شناختي............................................................................. 19

اهميت و نقش ورزش در تسريع روند يادگيري................................................................. 22

فعاليت‌هاي جسماني و افزايش عملكرد تحصيلي............................................................... 25

جايگاه تربيت ‌بدني دوره ابتدايي در جهان معاصر............................................................. 26

اهداف درس تربيت بدني.............................................................................................. 26

اهميت تربيت بدني در تعليم و تربيت كودكان................................................................. 28

زنگ ورزش، زنگ سلامت........................................................................................... 32

اهمیت و نقش ورزش در تسریع روند یادگیری................................................................. 47

فعالیت‌های جسمانی و افزایش عملکرد تحصیلی............................................................... 49

پیشینه تحقیق............................................................................................................... 52

 

فصل سوم:روش تحقیق

روش.......................................................................................................................... 57

جامعه، نمونه و شركت كنندگان پژوهش........................................................................ 57

ابزار هاي پژوهش........................................................................................................ 57

مقياس محيط فراشناختي یادگیری.................................................................................. 57

مقياس مديريت منابع..................................................................................................... 59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه......................................................................................................................... 62

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتيجه‌گيري....................................................................................................... 69

کاربردها و محدودیت ها.............................................................................................. 73

فهرست منابع............................................................................................................... 74