حراج ارائه یک مدل یکپارچه برای کاهش هزینه کل لجستیک نمایش بزرگتر

ارائه یک مدل یکپارچه برای کاهش هزینه کل لجستیک

فایل ورد

65 برگ

جزئیات بیشتر

9,900 تومان بدون مالیات

کلیه کارت های شتاب
کلیه کارت های شتاب

اطلاعات بیشتر

 

چکیده. ه

فصل اول:کلیات تحقیق1

فهرست مطالب فصل اول. 2

1-1-مقدمه :3

1-2- تعریف مدیریت زنجیره تأمین:4

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش :4

1-4-اهداف پژوهش... 6

1-4-1-اهدف کلی پروژه7

1-4-2-اهداف جرئی پژوهش:8

فصل دوم:عوامل مهم درمدیریت زنجیره تامین.. 11

فهرست مطالب فصل دوم. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- تحولات مدیریت (تاریخچه)13

2-3- ویژگی مدیریت زنجیره تامین.. 14

شکل1: چهارم مرحله از عملکرد زنجیره تامین.. 16

2-4- پنج عملكرد براى مديريت در برابر چالشهاى زنجيره تامين.. 16

2-5-طرح كلى يك زنجيره تامين.. 20

2-6- فازهاي اصلي مديريت زنجيره تامين.. 22

2-7- زنجيره تامين.. 23

2-7-1-  مشكلات زنجيره تامين.. 23

2-7-2-  اطلاعات درزنجيره تأمين.. 24

2-7-2-1- فوايد اطلاعات درزنجيره تأمين.. 25

2-7-3- معيارهاي عملكرد. 25

شکل 2: سه بعد مدیریت زنجیره تامین.. 26

2-7-4- نرم افزار مدیریت زنجیره تامین.. 27

فصل سوم :ارائه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین.. 32

فهرست مطالب فصل سوم. 33

3-1- بیان مسئله. 34

3-2- معرفی مدلها و متغییرهای مهم. 34

3-2-1- مدل یکپارچه هزینه کل لجستیک با فرضیات اولیه. 34

شکل3:  یک کارخانه با ورودیXQ(t)، تولیدXP(t)، وتوزیعXD(t)34

3-2-2- مدل های تامین، تولید و توزیع. 35

فصل چهارم:تحلیل مدلها41

فهرست مطالب فصل چهارم. 41

4-1- تحلیل مدلها43

جدول 1: بهینه سازی بخش تهیه مواد خام (تامین)44

جدول2: بهینه سازی بخش تولید. 46

جدول 3: بهینه سازی بخش توزیع. 47

جدول 4: مدل توسعه داده شده به منظور یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک.. 51

4-2- برتری مدل یکپارچه نسبت به جمع مدل های تامین، تولید و توزیع. 51

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات آتی.. 53

فهرست مطالب فصل پنجم. 54

5-1- نتیجه گیری.. 55

5-2- پیشنهادات آتی.. 55

منابع. 56